Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Gavin Jones the "angry"man who loves Cyprus.
Read his e-book on Amazon to see how the Cyprus state treats its citizens.......

Δεν υπάρχουν σχόλια: