Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ

Στον "Αδέσμευτο" Πάφου σε άρθρο του Γ.Σαξατέ σελ.6 αναφέρεται ότι η Ε.Ε έχει για τρίτη φορά ζητήσει όπως ο Δήμος απελευθερώσει τα πεζοδρόμια απο όλων των ειδών εμπόδια συμπεριλαμβανομένων και των δένδρων.Επιτέλους,όμως τα γέριμα τα δένδρα τι φταίνε για την ανικανότητα των του Δημαρχείου κουλουφομανδαρίνων?
Δεν θα έπρεπε εφ'όσον δεν είναι η πρώτη φορά που παραλαμβάνει προειδοποίηση ο Δήμος να έχει ήδη ανασχεδιάσει τα πεζοδρόμια ώστε να μην χαθούν τα δένδρα και παράλληλα να αφαιρέσει ή και να συγυρίσει όλων των ειδών στύλλους διευθύνσεων οδών,τερματικά ΑΤΗΚ,διαφημηστικά πανώ κλπ,σήματα τροχαίας,κατευθυντήριες και άλλων ειδών ταπέλλες?
Να η ευκαιρία που μιά πόλη έχει να ανασχεδιάσει και να διορθώσει τα προηγούμενα κακά.
Αντί αυτού είτε περιμένουν το πρόστιμο,είτε προτιμούν να κόψουν τα δένδρα.
Να πως πρέπει ένα Πολεοδομικό Τμήμα να λειτουργεί.
Αμφιβάλλω αν κανένας απο τους "ειδικούς" έχει αντιληφθεί τι πρόκειται να γίνει αν ο Δήμος προχωρήσει στην αποψίλωση των πεζοδρομίων.
Εδώ τον Δημόσιο Κήπο έχουν αφήσει στο έλεος του "γενναιόδωρου" καιρού μας και τα αιωνόβια δένδρα θα σκεφτούν?Απορώ τι θα γίνει,απορώ τι θα συμβεί,απορώ πως το αντιμετωπίζει ο Δήμος.Πάντως ουδεμία έγνοια/ανησυχία παρουσιάζεται στον ορίζοντα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: