Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ARCHDAILY NOMINATIONS

Δύο απο τα κτίρια μας έχουν προταθεί για βράβευση στην κατηγορία Κατοικίες.Μπορείτε να προτείνετε ένα την ημέρα μέχρι και την 31η Ιανουαρίου.Μετά,αν περάσουμε στα 5 θα γίνει ψηφοφορία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.Κάνετε κλίκ στον τίτλο για να οδηγηθείτε στο σύνδεσμο.Αν έχετε Facebook,η σύνδεση γίνεται αυτόματα πληκτρολογώντας στο παραθυράκι που θα εμφανιστεί.Αν όχι,κάνετε λογαριασμό.Τα δύο σπίτια είναι ο Ζέφυρος και η κατοικία Αντωνίου.
Ευχαριστώ για την υποστήριξη.
http://www.archdaily.com/building-of-the-year/2010/vote/building/99883
http://www.archdaily.com/building-of-the-year/2010/vote/building/99951

Two of our buildings have been selected to be nominated in the category Houses. You can nominate one a day till the 31st of January.If we pass in the top 5 there will be a vote till the 15 of February. Click on the title to be directed to the link.If you have Facebook the nomination will be done automatically,if not log-in. The two houses are The Zephyros Project and the Antoniou Residence.
Thank you for the support.
http://www.archdaily.com/building-of-the-year/2010/vote/building/99883
http://www.archdaily.com/building-of-the-year/2010/vote/building/99951

Δεν υπάρχουν σχόλια: