Δευτέρα, 19 Αυγούστου 2013

OI ΠΑΦΙΤΕΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥΣ.....

Μέτρα από τον Δήμο Πάφου εναντίον των υπευθύνων
για την παράνομη κατεδάφιση της οικίας Ιάκωβου Ιακωβίδη


Με αφορμή πληροφορίες και σχόλια που δημοσιεύθηκαν ή καταχωρίστηκαν σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με την κατεδάφιση της οικίας της οικογένειας του αειμνήστου Δημάρχου Ιάκωβου Ια-κωβίδη (οδός 25ης Μαρτίου αρ.36) που έγινε την περασμένη Παρασκευή 16 Αυγούστου, ο Δήμος Πάφου θεωρεί αναγκαίο να ανακοινώσει τα εξής για σκοπούς πληρέστερης και ορθής πληροφόρησης των πολιτών :

1. Η ιδιοκτήτρια της οικοδομής εταιρεία Aristo Ktimatiki Ltd υπέβαλε στον Δήμο πολεοδομική αίτηση για την κατεδάφισή της, προβάλλοντας ότι αυτή είναι αναγκαία λόγω των ζημιών που υπέστη το κτίριο από πυρκαγιά και για λόγους δη-μόσιας υγείας. Κατά τη συνεδρία της ημερ. 23.7.2013, η Επιτροπή Πολεοδομίας και Τεχνικών Θεμάτων του Δήμου, συ-ναξιολογώντας τα δεδομένα της αίτησης και τις σχετικές με αυτή πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, αποφάσισε να εισηγηθεί την απόρριψη της αίτησης για κατεδάφιση της οικοδομής. Επισημαίνοντας ότι το κτίριο αποτελεί μέρος ενός αξιόλογου συνόλου οικοδομημάτων σε  μια περιοχή με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα, η Επιτροπή εισηγήθηκε να προωθηθεί η κήρυξη της οικοδομής ως διατηρητέας μέσω της νενομισμένης διαδικασίας. Επισήμανε ακόμα ότι οποιαδή-ποτε μορφή ανάπτυξης που είναι συμβατή με τις πρόνοιες του ισχύοντος Τοπικού Σχεδίου Πάφου, μπορεί να υλοποιηθεί στον ελεύθερο χώρο του οικοπέδου. Η εν λόγω εισήγηση της Επιτροπής Πολεοδομίας και Τεχνικών Θεμάτων εγκρίθηκε στο σύνολό της χωρίς τροποποιήσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου στη συνεδρία του ημερ. 31.7.2013.

2. Η ενέργεια της εν λόγω εταιρείας να προχωρήσει στην κατεδάφιση της οικοδομής καταδικάζεται απερίφραστα από το σύνολο των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Πέραν από το γεγονός ότι με την ενέργειά της η εταιρεία επέδειξε περι-φρόνηση προς τον Δήμο ως την κατά νόμον Πολεοδομική Αρχή και παραβίασε τη σχετική νομοθεσία, η κατεδάφιση της συγκεκριμένης οικοδομής συνιστά πλήγμα στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης, της οποίας η οικία της οικογένειας Ιάκωβου Ιακωβίδη αποτελούσε αξιόλογο στοιχείο. Ενδεικτικά της αρχιτεκτονικής αξίας της οικοδομής είναι το γεγονός ότι εντάχθηκε σε Περιοχή Ειδικού Χαρακτήρα και ότι ο Δήμος είχε εισηγηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των διατηρητέων κτιρίων.

3. Η αντίδραση του Δήμου, τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, ήταν άμεση και ουσιαστική. Κατόπιν συνεν-νόησης του οικουρούντος Δημάρχου Σάββα Βέργα με τον Αντιδήμαρχο Μάκη Ρουσή,  έσπευσαν στο χώρο της κατε-δαφισθείσας οικοδομής ο Αντιδήμαρχος, ο Δημοτικός Γραμματέας και ομάδα λειτουργών του Τμήματος Τεχνικών Υπη-ρεσιών. Σε συνέχεια επίσημης καταγγελίας που έγινε στην Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Πάφου, σήμερα θα κατα-χωριστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ποινική υπόθεση εναντίον των υπευθύνων της κατεδάφισης και στο πλαίσιό της θα ζητηθεί η έκδοση διατάγματος άμεσης αναστολής οποιωνδήποτε εργασιών στο χώρο της οικοδομής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου, συναισθανόμενο και αναλαμβάνοντας τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σε σχέση με τη δια-φύλαξη, συντήρηση και ανάδειξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, εκφράζει τη βούληση και την αποφασιστι-κότητά του να ασκήσει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του κατά τρόπο ώστε να αποτραπεί η επανάληψη τέτοιων  παρά-νομων – αυθαίρετων ενεργειών, οι οποίες όχι μόνο συρρικνώνουν την πολιτιστική κληρονομιά της πόλης αλλά και πλήττουν την εικόνα και τη φήμη της.Κοινοποίηση

  Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών
   (τηλεομ. 22671465)
  Αναπλ. Διευθύντρια Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
   (τηλεομ. 22408278)


5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Γράφω σχετικά για την κατεδάφιση της κατοικίας του πρώην Δημάρχου Πάφου, Ιάκωβου Ιακωβίδη. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά τις τελευταίες μέρες για το γεγονός. Το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη.
Ο Δήμος Πάφου για σκοπούς πληρέστερης και ορθής πληροφόρησης των πολιτών θεώρησε αναγκαίο να προβεί σε ανακοίνωση λέγοντας ότι ο Δήμος είχε εισηγηθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τη συμπερίληψή της στον κατάλογο των διατηρητέων κτιρίων. Μετά αναφέρει στην ανακοίνωση ότι κατά τη συνεδρία της ημερ. 23.7.2013, η Επιτροπή Πολεοδομίας και Τεχνικών Θεμάτων του Δήμου, συ-ναξιολογώντας τα δεδομένα της αίτησης (της Εταιρείας Aristo Ktimatiki Ltd ) και τις σχετικές με αυτή πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πάφου, αποφάσισε να εισηγηθεί την απόρριψη της αίτησης για κατεδάφιση της οικοδομής.
Και εγώ σαν ένας απλός πολίτης αυτής της πόλης διερωτώμαι γιατί από το 1990 η οικία αυτή δεν συμπεριλήφθην στον κατάλογο των διατηρητέων κτιρίων, ακόμη περισσότερο αφού ο Δήμος είχε σκοπό να το κάνει αυτό γιατί μετά που κάηκε η οικία ο Δήμος δεν έπραξε οτιδήποτε για να κρατήσει την ομορφιά και την καλή εικόνα της περιοχής. Γιατί άραγε η Επιτροπή Πολεοδομίας και Τεχνικών Θεμάτων του Δήμου μετά από τόσο καιρό απραξίας για τη συγκεκριμένη οικία μόλις στις 23/7/2013 έκατσε σε συνεδρία.
Σε συνέντευξη ο κύριος Θεόδωρος Αριστοδήμου στην Σταυρούλα Μιλτιάδου Ιγνατίου, στις 19/8/2013 ανάφερε τα ακόλουθα: «Στο κτίριο, το οποίο μετά την πυρκαγιά ήταν επικίνδυνα ετοιμόρροπο, μέχρι και οι υγειονομικές υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου Πάφου μας τηλεφωνούσαν πως πρέπει να λάβουμε μέτρα γιατί ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.» Τι μέτρα εννοούσαν οι υγειονομικές υπηρεσίες? Τι μέτρα πήραν οι ίδιοι για αποφυγή οποιωνδήποτε μολύνσεων ή ακόμα και φυσικής κατάρρευσης του κτιρίου, αφού ούτε καν απαγορευτικής σηματοδότησης εισόδου δεν υπήρχε στον κτίριο. Ποιόν άραγε θα σέρνανε στα δικαστήρια σε περίπτωση ατυχήματος στο κτίριο αυτό? Γιατί ο Δήμος αργούσε τόσο να δώσει άδεια κατεδάφισης του κτιρίου αφού οι ίδιοι το έκριναν ως επικίνδυνο? Μήπως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες?
Κατά την ταπεινή μου άποψη πολύ καλά ενήργισε η εταιρεία με την κατεδάφυση του κτιρίου γιατί σε ενδεχόμενης κατάρρευση και τραυματισμό ή ακόμα και απώλειας ζωής στην συγκεκριμένη οικία θα μας θύμιζαν άλλα γεγονότα (όπως το Μαρί) και τότε θα τρέχαμε να βρούμε τα αίτια και τους αίτιους όπως κάνομε πάντα εδώ στη Κύπρο…. Επίσης πιστεύω ακράδαντα ότι η αναφερόμενη εταιρεία θα έκανε κάτι πολύ πιο όμορφο και πιο εντυπωσιακό όπως το απέδειξε και σε λίγα μόνο μέτρα πιο κάτω με το πρώην οίκημα του ΔΗΚΟ και τώρα Συνεργατικό Ταμιευτήριο. Ας λάβουν λοιπών οι αρμόδιες αρχές τα μέτρα τους στην ώρα τους και όχι εκ των υστέρων. Ας υλοποιήσει ο Δήμος τα έργα που πρέπει να γίνουν μια και θα είμαστε η Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2017 για να μην γελά μαζί μας και το παρδαλό κατσίκι, και ας αφήσει κάποιους συμπολίτες μας που αγαπούν αυτή τη πόλη και δίνουν εργασία με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε εκατοντάδες συμπολίτες μας.

koutso είπε...

@ανώνυμο 23/08/2013,
Απο τα γραφόμενα σου φαίνεται ότι είσαι ένας χεσμένος που τρώει,ίσως, απο την εταιρεία (αν είχες αρχίδια θα έβαλες το όνομα σου) και ένας τυφλός που δεν βλέπει την πραγματικότητα πίσω απο τα γεγονότα.Εγω αμφιβάλλω για την γνησιότητα του σχολίου σου και υποψιάζομαι ότι είσαι ένα γλειφτρόνι που εξαρτάσαι άμεσα απο την εργασία που θα εγίνετο στο συγκεκριμμένο οικόπεδο.Αν δεν ήσουν χωσμένος πίσω απο την ανωνυμότητα η απάντηση μου θα ήταν πολύ πιό σεβάσμια,αλλά απαντώ χωρίς σεβασμό στα καθήκια που χώνονται σαν γριούλες πίσω απο τα στοιχεία που τους παρέχει η εταιρεία όπως την βολεύει.Η εταιρεία έκανε ένα εξαιρετικό κτίριο όπως λές το ΕΣΤΠ αλλά έκανε και δυο κουρελουργήματα στην οδό 1ης Απριλίου και αυτά επισκιάζουν το έργο της ανακαίνισης επέκτασης του διατηρητέου. Φυσικά τα έκανε με τις ευλογίες του Δήμου Πάφου και θα συμφωνήσω μαζύ σου ότι μόλις κάηκε (αμφιβάλλω αν εκάηκε κατά λάθος) θα έπρεπε να ανάγκαζε την εταιρεία να το επισκευάσει.Τωρά δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση και περιμένω απο τον Δήμο να δείξει την αναγκαία σοβαρότητα και να αναγκάσει την εταιρεία να το ανοικοδομήσει,όπως έγινε και σε τρείς άλλες περιπτώσεις μη διατηρητέων κτιρίων στη Λευκωσία που ήταν σε περιοχές ειδικού χαρακτήρα και αναγκάστηκαν οι ιδιοκτήτες να τα ανοικοδομήσουν.

koutso είπε...

....συνέχεια της απάντησης μου στον αμπάλατο ανώνυμο της 23/08/2013:

ΟΙΚΙΑ ΙΑΚΩΒΙΔΗ
Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
1. Αντικατάσταση της παραγράφου 7.3.1 (σελίδα 84) με την ακόλουθη
παράγραφο.
7.3 Αρχιτεκτονική, Πολεοδομική κ.ά. Κληρονομιά
7.3.1 Η Νέα Πάφος και το Κτήμα (Κέντρο Πόλης της Πάφου) αποτελούν ξεχωριστές
γεωγραφικές περιοχές που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.
Οι συνοικίες του Κτήματος αποτελούνται από το ιστορικό-παραδοσιακό κέντρο
της πόλης, την περιοχή του Αγίου Θεοδώρου (περιοχή Μουσαλλά) και την
περιοχή του Μούτταλου. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν οικοδομές και
σύνολα οικοδομών με ιστορικό/παραδοσιακό χαρακτήρα και αξιόλογη
αρχιτεκτονική, πολεοδομική, ιστορική, κοινωνική, τεχνολογική και περιβαλλοντική
αξία. Οι οικοδομές αυτές διακρίνονται σε πέντε βασικές κατηγορίες, ως
ακολούθως:
(α) Στην πρώτη εμπίπτουν οι οικοδομές αστικής παραδοσιακής ανώνυμης
αρχιτεκτονικής που αποτελούν τα συνεχή ιστορικά μέτωπα του αστικού
ιστού. Τέτοιες οικοδομές υπάρχουν σε τμήματα του ιστορικού–
παραδοσιακού κέντρου της πόλης καθώς και στην περιοχή Μούτταλου.
(β) Στην δεύτερη κατηγορία εμπίπτουν οι οικοδομές αποικιοκρατικού
χαρακτήρα, οι οποίες αφορούσαν αποκλειστικά δημόσια κτίρια της τότε
περιόδου. Αυτός ο τύπος της αρχιτεκτονικής επαναλήφθηκε και σε άλλες
Βρετανικές αποικίες και είναι εύκολα αναγνωρίσιμος.
(γ) Στην τρίτη κατηγορία εμπίπτουν οι οικοδομές με νεοκλασικές επιρροές και
αφορούν τόσο δημόσια κτίρια όσο και ιδιωτικές κατοικίες. Ο ρυθμός αυτός
έγινε πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα και στην Κύπρο στις αρχές του 20ου
αιώνα.
(δ) Στην τέταρτη κατηγορία εμπίπτουν οι οικοδομές της περιόδου 1960 – 1974
(και ιδιαίτερα της δεκαετίας του 1960) κατά την οποία κτίζονταν οικοδομές
πιο απλές από ότι προηγουμένως, με πουρόπετρα, σχετικά μικρά
ανοίγματα, ενίσχυση φέροντα οργανισμού με μπετόν και απλούστερα
νεοκλασσικίζοντα στοιχεία (υπέρθυρα, κορνίζες κ.λ.π).
(ε) Στην πέμπτη κατηγορία εμπίπτουν οι οικοδομές της περιόδου μετά τα
γεγονότα του 1974 με οικοδομές που ενσωματώνουν στοιχεία
"μοντερνισμού" (εμφανές μπετόν και ιδιαίτερα στο φέροντα οργανισμό του
κτιρίου, μεγαλύτερα ανοίγματα, γυαλί κλπ).
Οι οικοδομές αυτές αποτελούν αναπόσπαστο και πολύτιμο μέρος της
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Πάφου και της πολιτιστικής ταυτότητας του
τόπου. Στην περιφέρεια του κέντρου της πόλης, οι μεμονωμένες
οικοδομές/μνημεία που δείχνονται στο Σχέδιο με Αρ. 8 (Περιβαλλοντικός
Πλούτος) και το άμεσό τους περιβάλλον αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της
αστικής αρχιτεκτονικής κληρονομιάς που πρέπει να προστατευθεί και ενταχθεί
οργανικά στον σύγχρονο αστικό ιστό.8.2.3 Βασικοί Στόχοι και Μέτρα

(β) Η άσκηση πολεοδομικού ελέγχου που να διασφαλίζει ότι στις περιοχές ειδικού Χαρακτήρα καθώς και στις ελεγχόμενες περιοχές θα ισχύουν όλες οι πρόνοιες του Παραρτήματος Γ (Κατευθηντήριες Γραμμές σχετικά με την αισθητική και Ποιοτική Βελτίωση του Δομημένου περιβάλλοντος) του Τοπικού Σχεδίου. Επίσης θα διασφαλίζει ώστε η ένταξη νέων οικοδομών και οι μετατροπές ή οικοδομικές επεμβάσεις σε υφιστάμενες οικοδομές θα γίνονται έτσι ώστε να διατηρείται/προβάλλεται ο αυθεντικός χαρακτήρας (εφ’ όσον αυτός είναι αξιόλογος) ή να βελτιώνεται η υφιστάμενη κατάσταση των ιδίων και της περιοχής τους όσον αφορά την μορφή, τον όγκο, τα υλικά κατασκευής, τα χρώματα και την κλίμακα.

線上免費看a片 είπε...

色a片
成人a片
色a片色情自拍影片庫
成人a片Live秀
夫妻做愛a片直播
免費a片下載無碼有
免費無碼a片
色a片免費看
免費無碼a片
校園美女a片影音視訊網

www.3wae.com είπε...

動畫卡通中文字幕
動畫卡通中文字幕
免費色情視訊
動畫卡通中文字幕
免費成人聊天妹視訊
成人聊天影音
免費a片卡通觀看
情色影音美女
無碼h動漫