Τρίτη, 9 Ιουνίου 2009

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΦΟΥ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (5)

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης ήταν τα εξής:
α.Εμπορική ανάπτυξη-γραφεία,
β.Βιομηχανική και βιοτεχνική ανάπτυξη,
γ.Τουρισμός.
Οι απόψεις μου επικεντρώθηκαν σε θέματα που δεν αναφέρθηκε κανένας άλλος συνομιλητής και αφορούσε αποκλειστικά το περιβάλλον.Συγκεκριμμένα ανέφερα ότι:
Οι περιοχές που καθορίζονται σαν εμπορικές περιοχές,πλήν εκείνης του κέντρου χρήζουν επανεξέτασης όσο αφορά το βάθος προέκτασης τους σε σχέση με τους άξονες κυκλοφορίας ώστε το φαινόμενο της παράλληλης στάθμευσης που εμπνέει κινδύνους να εξαλειφθεί.Η συμφόρηση των τροχοφόρων σε τέτοιους άξονες εγκυμονεί κινδύνους τόσο στους οδηγούς όσο και στους πεζούς,ενώ η χρήση των τροχοφόρων γίνεται εις βάρος της ποιότητας του αέρα λόγω καυσαερίων.
Η έλλειψη επιτήρησης,η αταξία,η αρχιτεκτονική ακαλαισθησία και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος που επικρατεί στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές είναι αποτέλεσμα της χαλαρότητας που ο Δήμος και οι κοινότητες δείχνουν.Η εφαρμογή βαρετών προστίμων απο την τοπική αρχή θα ήταν ένα αρχικό μέτρο άμεσης προστασίας του περιβάλλοντος χώρου πριν να είναι πλέον αργά. Το παράδειγμα του αργακιού παράλληλα με τον βόρειο παρακαπτήριο είναι ένα απο τα πολλά που αποκαλύπτει την ασέβεια μας προς το περιβάλλον.
Οσο αφορά την τουριστική ανάπτυξη ανέφερα ότι για τουλάχιστον τις υφιστάμενες ξενοδοχειακές μονάδες ή και τα τουριστικά καταλύματα θα πρέπει να τροποποιηθούν οι μηχανολογικές  εγκαταστάσεις των κολυμβητικών δεξαμενών ώστε τα παράκτια καταλύματα να χρησιμοποιούν θαλάσσιο νερό.Να απαιτηθεί με την χορήγηση νέων αδειών αποθήκες βρόχινου νερού,διαχείρηση του "γκρίζου νερού" ,να μειωθεί ο όγκος των κολυμβητικών δεξαμενών (εκεί που δεν μπορεί να αντλέιται θαλάσσιο νερό) και να ενθαρρυνθεί η χρήση της ηλιακής ενέργειας όχι μόνο για χρήση ζεστού νερού.Σε γενικές γραμμές να προωθηθούν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρησης...

Δεν υπάρχουν σχόλια: