Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

COMPETITION ENTRY FOR THE BIOLOGY DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY OF CYPRUS

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/RESULTS

Α΄Βραβείο: Μιλτιάδης Κατσαρός, Νικόλας Θεοτόκης, Γεώργιος Παπαγιανόπουλος, Δημήτριος Χριστοβασίλη, Απόστολος Γούλα

Β΄Βραβείο: Θεώνη Ξάνθη, Θεόδωρος Ανδρουλάκης, Γεράσιμος Ζακυνθινός, Γιάννης Αγγελάτος

Γ΄Βραβείο: Ηρακλής Παπαχρίστου

Έπαινοι:
1. Γιάννης Κίζης, Γρηγόρης Πατσαλοσαββής, Κωνσταντίνος Κίζης, Ευθύμιος Δούγκας
2. Χαρίλαος Κυθρεώτης
3. Μαρία Κοκκίνου
4. Βάκης Χατζήκυριάκου

Εύφημος Μνεία
1. Zaha Hadid
2. Κωνσταντίνος Σκρουμπέλος
3. Ελένη Χατζηνικολάου, Σόλωνας Ξενόπουλος